Kupci, koji su potrošači, imaju pravo na povrat od 14 dana. Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja. 

 

Saznajte više o Pravu na povrat.

 

U slučaju dodatnih pitanja molimo kontaktirajte našu Službu za korisnike.